Wsparcie

Najczęściej zadawane pytania, instrukcje obsługi i aplikacja do pobrania

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nawiązanie przez Spółkę ze mną kontaktu w podanej wyżej sprawie.
Informacja prawna w sprawie przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest spółka działająca pod firmą Dahua Technology Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Salsy 2, kod pocztowy: 02-823 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000629287, NIP: 5252665374, REGON: 364700132 (dalej również „Administrator’).
Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak bez ich udostępnienia nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi. Przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności.
Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności w tym dotyczących okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: DH_Privacy@dahuatech.com.
  • Kontakt :
  • Imou Network Technology Netherlands
    B.V.Louis Braillelaan 80, 2719EK Zoetermeer

    wsparcie@imoulife.com

    Infolinia: +608 913 700

Newsletter